Oranjewijkhal

Er komt een oplossing!!!

Dat waren de letterlijke woorden van wethouder Vleerbos tijdens de vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur afgelopen maandag 10 maart. Aanleiding hiervoor was een door ons ingediend verzoek om een gemeentelijke financiële bijdrage in de realisatie van de bouw van ons nieuw onderkomen aan de Newtonstraat.

De eerste gesprekken / correspondentie over deze bijdrage lopen al vanaf november 2013. Ter onderbouwing van de aanvraag om een (start) subsidie was het document “Oranjewijk,  een nieuwe start” opgesteld. Voor ons is de bouw van een nieuwe onderkomen, samen met hoveniersbedrijf Ewilgro, essentieel voor het voortbestaan van alle activiteiten in de Oranjewijk. En dan niet alleen voor de carnavalsactiviteiten, maar voor alle activiteiten die wij als Stichting organiseren. De toenmalige reactie van de gemeente was uitermate teleurstellend, namelijk dat er geen mogelijkheid was voor een (start)subsidie. De teleurstelling was met name groot, omdat de gemeente in elke communicatie naar buiten verkondigt, dat men meer verwacht van de samenleving. De samenleving/maatschappij moet het initiatief nemen. Onder het motto van “Minder overheid, meer maatschappij”. En nu zich er een initiatief voordoet, waarbij er een unieke samenwerking plaatsvindt tussen een maatschappelijke organisatie als de Oranjewijk en een lokale ondernemer, de fa. Ewilgro, geeft men niet thuis.

We hebben daarom besloten een brief te sturen aan de leden van de gemeenteraad. In deze brief, van maar liefs zes A4’tjes, hebben wij onze teleurstelling over de mening van de gemeente uitgesproken. Tevens hebben we de raad verzocht om met een oplossing te komen. De raadsleden, en dan met name Roy de Witte van het CDA, hebben dit opgepakt. Op 27 februari  ’s ochtends hebben we een presentatie van onze plannen gegeven aan de CDA-fractie tijdens hun werkbezoek aan de kern Tubbergen. Met daar aansluitend een bezoek van de CDA-fractie aan de bouwlocatie aan de Newtonsstraat. Op dezelfde dag hebben we ’s middags een delegatie van de GB/VVD op de bouwlocatie ontvangen en hun ons plan voorgelegd. Beide partijen waren onder de indruk van ons project en tevens van mening dat de gemeente Tubbergen een bijdrage zou moeten leveren aan ons initiatief.

De politieke druk op het college van burgemeester en wethouders werd daardoor behoorlijk opgevoerd. Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur d.d. 3 februari 2014 is in de rondvraag nadrukkelijk onze ingezonden brief besproken en is de brief ter afdoening in handen gesteld van het college van burgemeester en wethouders.  Dit heeft uiteindelijk geleid tot de toezegging van wethouder Vleerbos, zoals in de titel van dit artikel is opgenomen. Tijdens de commissievergadering van afgelopen maandag hebben wederom de partijen CDA en GB/VVD hun steun toegezegd voor een oplossing van het probleem.

Gezien de toezegging van wethouder Vleerbos, de steun van het CDA en GB/VVD, gaan wij er als bestuur vanuit dat er een gedegen oplossing wordt geboden. Over hoe deze oplossing eruit komt te zien, zullen we te zijnertijd communiceren.

 

De hal

De Oranjewijk bouwt in samenwerking met Hoveniersbedrijf Ewilgro een hal op het industrieterrein van Tubbergen. In deze hal zal de wijkvereniging van de Oranjewijk alle voorkomende werkzaamheden plegen die met de activiteiten te maken hebben, die door de Oranjewijk worden georganiseerd. Er is meer dan genoeg ruimte om ieder jaar weer een grote praalwagen en kleinere wagens te bouwen voor het carnaval. Ook wordern er allerlei goederen in opgeslagen. Al met al een groots project, dat wordt uitgevoerd door vrijwilligers uit de wijk.

Wilt u meer informatie en/of details over dit project, bel of mail dan even met Harry ten Dam.

0546-622927 of info@oranjewijktubbergen.nl

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting Oranjewijk

 

Klik op het artikel om het te lezen

CCF10042013_0000

Klik op het artikel om het te lezen

tubantia 9-4-2013