Bestuur

De wijkvereniging De Oranjewijk is een Stichting met een stichtingsbestuur.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 

Jaarvergadering en bestuurswisseling 2018

 

Op woensdag 19 september 2018 werd bij Eetcafé Fox de jaarlijkse ledenvergadering van de Stichting Oranjewijk gehouden. Een groot aantal inwoners van de Oranjewijk bezochten deze vergadering. In zijn openingswoord In deze vergadering werden de activiteiten van het afgelopen jaar besproken, de financiën werden uitvoerig toegelicht en werd de planning van activiteiten voor het komende jaar besproken. Tijdens deze bijeenkomst werd afscheid genomen van Harry ten Dam als bestuurslid. Voorzitter Bert Koopman bedankte namens de wijk de jarenlange inzet van Harry als voorzitter en bestuurslid. Als blijk van waardering werd hem een cadeau en een boeket bloemen overhandigd. Harry nam afscheid van het bestuurswerk met een woordje voor de aanwezigen. Na de vergadering was er tijd voor een gezellig samenzijn.